NL | FR
Sociaal bewustzijn op het verjaardagsfeest van Holcim
Steeds meer bedrijven beseffen dat hun taak niet afgelopen is als hun product de deur uit is. De samenleving verwacht méér van hen. Holcim is zich daarvan bewust en vierde daarom zijn honderdste verjaardag op een originele manier. Aan alle filialen over de hele wereld van de Zwitserse groep Holcim werd gevraagd om een vrijwilligersdag te organiseren. Het doel is om in totaal honderd jaar vrijwilligerswerk te verzamelen in de groep. Daarmee wil Holcim deels aan de maatschappij terugschenken wat het van haar heeft gekregen. De Belgische en Nederlandse bedrijven in de groep stelden een zeventigtal projecten voor aan het personeel, samen goed voor 600 werkdagen. De projecten werden geselecteerd via de tijdbank Time4Society, een vzw die vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar brengt. Gekozen werden ondermeer de renovatie van schoolgebouwen en rusthuizen, het begeleiden van kinderen, minder mobiele mensen en senioren bij activiteiten en de grote schoonmaak van een natuurreservaat.
Organisatie Confederatie Bouw
Publikaties Confederatie Bouw
Nuttige info